Školská rada

Volby do Školské rady

Bližší informace a seznam kandidátů k doplňovacím volbám,
které se budou konat 26. - 27. 3. 2019 najdete zde.  


Školská rada pracuje v tomto složení:

 • Ing. Marie Šimůnková, předsedkyně školské rady, zástupkyně pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Michal Záruba, zástupce pedagogických pracovníků školy
 • Ing. Dagmar Krutská, zástupce zřizovatele školy (MHMP)
 • Mgr. Martin Motl - zástupce zřizovatele školy (MHMP)
 • Nikola Nehybová, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 • Richard Fořt, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Náplň práce:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Zápisy z jednání: