Spolupráce s Radou rodičů

Naše škola úzce spolupracuje s Radou rodičů, která je občanským sdružením registrovaným  u Ministerstva vnitra ČR. Tato spolupráce spočívá v oblasti pedagogické, provozní i mimoškolní.

Schůzky s Radou rodičů se konají pravidelně spolu s třídními schůzkami, které probíhají 2x ve školním roce. Kromě těchto tradičních setkání se rodiče s vedením školy scházejí obvykle i na začátku školního roku, příp. brzy po maturitním plese, resp. koncem školního roku.

Na začátku školního roku jsou vždy kromě ostatních záležitostí předloženy vedením školy finanční požadavky jednotlivých předmětových komisí na různé aktivity, které předmětová komise vždy plánuje na celý školní rok.

Velice úzká spolupráce s Radou rodičů je při přípravě tradičního maturitního plesu v Lucerně.

Kontakt na vedení Rady rodičů - radarodicu@cao.cz


Ve školním roce 2014/15  zastupují vedení rodičů:

 • Předseda - Roman Pejpal
 • Zástupkyně předsedy - Kateřina Wolfová
 • Hospodářka - Zdeňka Mrázková
 • Zapisovatelka - Iva Schmittová 


Jednotliví zástupci tříd v Radě rodičů:

 • 1. A        Mgr. Kateřina Wolfová
 • 1. B        Monika Volková
 • 1. C        Ing. Hana Hadravová
 • 2. A        Lenka Boháčová
 • 2. B        Ing. František Jakoubek
 • 2. C        Pavlína Adamčíková
 • 2. D        Daniela Doubková (Šafrová)
 • 3. A        Iva Schmittová
 • 3. B        Roman Pejpal
 • 3. C        Lenka Švecová-Zborníková
 • 3. D        Jitka Benešová
 • 4. A        Ing. Miroslav Toufar
 • 4. B        Tomáš Adamec
 • 4. C        Andrea JežkováStanovy občanského Sdružení
Rada rodičů při Českoslovanské akademii obchodní, Resslova 5, Praha 2