Přijímací řízení 2020/2021

Oznámení ze dne 3. 4. 2020

Ve dnech 2. – 3. 4. 2020 jsme rozeslali všem uchazečům:


Tato korespondence byla zaslána prostřednictvím české pošty, jako obyčejná zásilka a datovou schránkou těm, kteří datovou schránku mají. V případě, že byste dopis neobdrželi, oznamte nám tuto skutečnost na info@cao.cz a to z mailu, který je uveden na přihlášce.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Jednotná přijímací zkouška není totéž co školní přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška je celostátní, povinná pro všechny uchazeče přihlášené v prvním kole přijímacího řízení. Školní přijímací zkoušku si může stanovit škola jako další zkoušku, musí na ni pozvat uchazeče další pozvánkou, a v případě, že škola žádnou školní přijímací zkoušku nemá, je povinností o tom uchazeče informovat.

Hodnocení přijímacího řízení bude ukončeno do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. V tomto termínu uchazeč může pomocí identifikačního čísla zjistit výsledek přijímacího řízení a bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (rozhodnutí o přijetí na základě odvolání).

Kritéria přijímání zůstávaní v platnosti beze změny.

Sledujte prosím tuto webovou stránku, budeme ji aktualizovat dle vývoje situace.

 

Více informací o přijímacím řízení

Zobrazit

Více informací o přijímacím řízení Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min