Podnikání

Tento obor je určen pro uchazeče, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí.

Nástavbové studium je dvouleté, ukončené maturitní zkouškou a probíhá kombinovanou formou (prezenčně i dálkově). Jsme jedinou veřejnou střední školou v Praze, která tento typ nástavbového studia nabízí. Na jiných školách najdete tříleté obory. Co to znamená? U nás se nejedná o žádnou formalitu, studium je díky zkrácení výuky patřičně náročné. Odměnou je získání reálných znalostí a roku času, který můžete věnovat dalšímu studiu či hledání práce. Absolventi tohoto vzdělávacího programu jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit také při řízení vlastní firmy.

V rámci výuky klademe důraz především na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti:

  • ekonomiky
  • účetnictví
  • práva
  • obchodní korespondence
  • informačních technologií

 

Studijní obor: Podnikání 64-41-L/51

 

 


Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM
1. ročník 2. ročník
 Český jazyk a literatura 5 5 10
 Anglický jazyk 5 5 10
 Ekonomika a právo 5 5 10
 Účetnictví a daně 5 5 10
 Praktická informatika 2,5 2,5 5
 Písemná a elektr. komunikace 2,5 2,5 5
 Volitelné předměty 5 5 10
CELKEM 30 30 60

 
Z počtu týdenních hodin se vyučuje:

  • 1 hodina v denní formě vzdělávání (u předmětů PIF a PEK 1 hodina za dva týdny)
  • Ostatní hodiny v distanční formě vzdělávání (samostudium)


Volitelné předměty:

  • Matematický seminář
  • Společenskovědní základ


Součástí vzdělávání ve 2. ročníku je odborná praxe v rozsahu 2 týdnů.