Novinky a důležité termíny

19. května 2022
Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (kombinovaná forma studia)


10. května 2022 a 11. května 2022
1. a 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.


2. května 2022 - informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, obdrží doporučenou zásilkou do vlastních rukou písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s poučením o možnosti podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí z důvodu počtu přijatých uchazečů je nutno podat do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. U uchazečů, kde je možná pravděpodobnost k přijetí na základě autoremedury, budeme přikládat formulář k rozhodnutí o nepřijetí.

Přijetí na základě odvolání se nestanoví podle rychlosti podání odvolání, ale podle úspěšnosti u přijímacího řízení.

Zápisový lístek je uchazeč povinen odevzdat do 10 dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – poslední den pro odevzdání je 12. května 2022.


28. dubna 2022
Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023.

Virtuální den otevřených dveří

Zobrazit

Avatar mince Virtuální den otevřených dveří Zobrazit