Novinky a důležité termíny

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce a další informace k přijímacímu řízení odešleme v úterý 20. dubna 2021, jako obyčejnou listovní zásilku.

Uchazeč, který na přihlášce uvedl jako další školu, která nekoná jednotné přijímací zkoušky, obdrží dvě pozvánky na první i druhý řádný termín zkoušky. V obou termínech se dostaví ke zkouškám do ČAO, dle instrukcí v pozvánkách.


Jednotná přijímací zkouška

Řádný termín:

  • 1. řádný termín – 3. května 2021
  • 2. řádný termín – 4. května 2021

Náhradní termín:

  • 1. náhradní termín – 2. června 2021
  • 2. náhradní termín – 3. června 2021


> > > hygienická pravidla a testování uchazečů < < <


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Řádný termín - nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021

Náhradní termín – nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021

Přesný termín závisí na zpracování výsledků testů Cermatem.


Odevzdání zápisového lístku – denní studium

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webu školy.

V závislosti na termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení se bude jednat o tato data:

  • řádný termín – 2. resp. 3., resp. 4. června 2021
  • náhradní termín – 28. resp. 29., resp. 30. června 2021

Virtuální den otevřených dveří

Zobrazit

Virtuální den otevřených dveří Zobrazit