Novinky a důležité termíny

20. června 2022
Byly rozeslány informační dopisy k nástupu ke studiu pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 v denní i kombinované formě studia. Dopisy byly poslány jako obyčejná zásilka. V případě, že dopis neobdržíte, dejte nám vědět a my vám sdělíme zařazení do třídy.


1. června 2022
Odvolání proti nepřijetí, jimž nemohlo být ze strany školy vyhověno, byla předána odvolacímu orgánu Magistrátu hlavního města Prahy.
Kapacita počtu volných míst k přijetí do 1. ročníku byla zcela vyčerpána.


19. května 2022
Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (kombinovaná forma studia) - aktuální počet volných míst: 5


10. května 2022 a 11. května 2022
1. a 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky.


2. května 2022 - informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, obdrží doporučenou zásilkou do vlastních rukou písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s poučením o možnosti podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí z důvodu počtu přijatých uchazečů je nutno podat do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. U uchazečů, kde je možná pravděpodobnost k přijetí na základě autoremedury, budeme přikládat formulář k rozhodnutí o nepřijetí.

Přijetí na základě odvolání se nestanoví podle rychlosti podání odvolání, ale podle úspěšnosti u přijímacího řízení.

Zápisový lístek je uchazeč povinen odevzdat do 10 dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – poslední den pro odevzdání je 12. května 2022.

 

Virtuální den otevřených dveří

Zobrazit

Avatar mince Virtuální den otevřených dveří Zobrazit