Novinky a důležité termíny


 > > > Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 < < <


Uchazeči jsou řazeni podle identifikačního čísla, které obdrželi v informačním dopise spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení. První a poslední přijatý uchazeč daného oboru je vyznačen barevně. 

Uchazeči, kteří byli přijati musí svůj zápisový lístek a návratku odevzdat nejpozději dne 2. června 2021, to je do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků. Zveřejněním výsledků se rozhodnutí považuje za doručené. Na požádání vám písemné rozhodnutí vyhotovíme.

Uchazeči, kteří nebyli přijati, obdrží písemné rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí zašleme do konce tohoto týdne. V rozhodnutí budete mít poučení o možnosti odvolání. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, vás žádáme, nepodávejte dříve, než obdržíte rozhodnutí. Termín podání odvolání nemá na změnu rozhodnutí žádný vliv. Odvolací řízení začne pro všechny stejně, až uplyne lhůta možnosti odvolání posledního nepřijatého. Potom budeme na volná místa přijímat uchazeče podle umístění. Termín podaného odvolání nemá na výsledek změny rozhodnutí vliv, jestliže bylo podáno v odvolací lhůtě. Děkujeme za pochopení.

 

MŠMT vydalo nové opatření obecné povahy – dodatek k přijímacím zkouškám:

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

  1. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Náhradní termín:

  • 1. náhradní termín – 2. června 2021

  • 2. náhradní termín – 3. června 2021


Hygienická pravidla a testování uchazečů


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Řádný termín - nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021

Náhradní termín – nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021

Přesný termín závisí na zpracování výsledků testů Cermatem.


Odevzdání zápisového lístku – denní studium

Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webu školy.

V závislosti na termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení se bude jednat o tato data:

  • řádný termín – 2. resp. 3., resp. 4. června 2021

  • náhradní termín – 28. resp. 29., resp. 30. června 2021

Virtuální den otevřených dveří

Zobrazit

Avatar mince Virtuální den otevřených dveří Zobrazit