Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Zobrazit

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 Zobrazit

 

 

Pro zájemce o studium

Českoslovanská akademie obchodní je nejstarší obchodní školou v republice s českým vyučovacím jazykem. V současnosti nabízíme zájemců o studium na naší škole následující studijní obory:

Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce

Obchodní akademie (63-41-M/02)


Více informací zde…

Podnikatelský management

Obchodní akademie (63-41-M/02)


Více informací zde…

 

Management v reklamě a umění

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)


Více informací zde…

Podnikání

Podnikání (64-41-L/51)

  • kombinovaná forma vzdělávání
  • dvouleté nástavbové studium pro absolventy s výučním listem ukončené maturitní zkouškou
  • přihláška ke studiu


Více informací zde…

 

 

 

Přestup z jiné střední školy

O přestupu studenta do Českoslovanské akademie obchodní (ČAO) rozhoduje její ředitelka. V rámci tohoto procesu může stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Rozdílová zkouška je zpravidla stanovena v případě, kdy při přestupu dochází ke změně oboru vzdělání. Její obsah a rozsah se odvíjí od hodnocení studenta na vysvědčení a porovnání obsahu a rozsahu vyučovaných předmětů oboru, ve kterém se vzdělává. Uchazeč přestává být studentem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím datu přijetí na ČAO. O přijetí studenta informuje ředitelka ČAO bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž uchazeč přestoupil.

Uchazeč o přestup (v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce) vyplní žádost o přestup, k žádosti doloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy a všech vysvědčení ze střední školy a tuto žádost doručí do kanceláře ČAO. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých studentů i zákonným zástupcem.

 

Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí žáka do vyššího ročníku Českoslovanské akademii obchodní (ČAO) rozhoduje její ředitelka. V rámci tohoto procesu může stanovit přijímací zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení.  Jestliže je uchazeč žákem jiné střední školy, žádá o přestup (viz výše).

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku (v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce) vyplní žádost o přijetí do vyššího ročníku, k žádosti doloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy a všech vysvědčení ze střední školy a tuto žádost doručí do kanceláře ČAO. V případě, že k rozhodnutí o žádosti bude třeba doložit další doklady, bude k tomu uchazeč vyzván. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých uchazečů i zákonným zástupcem.

 

Den otevřených dveří

Prohlídka školy se uskuteční ve dnech 4. 12. 2019 a 5. 2. 2020 vždy od 15 do 18 hodin. Vašimi průvodci budou možná budoucí spolužáci, kteří vám prozradí vše důležité o tom, jak to u nás chodí, a zároveň vám rádi odpovědí na všechny vaše dotazy. 

Přímo od vedení školy se dozvíte podstatné informace k přijímacímu řízení, vzdělávacím programům, průběhu výuky, učebním materiálům, školním a mimoškolním aktivitám. Ve vybraných učebnách na vás čekají prezentace výuky anglického jazyka a vybraných ekonomických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Kromě toho zde najdete ukázky ostatních cizích jazyků, které se na naší škole vyučují, a základů společenských věd, práva a ekonomiky. Také si můžete prohlédnout moderně vybavené počítačové učebny, ve kterých se budete moci seznámit s účetním programem POHODA, výukovým programem pro psaní na PC a v neposlední řadě s ukázkami vyučovaných programů v rámci předmětů informačních technologií.

Před svým odchodem si můžete prohlédnout suterén, kde se nachází šatní skříňky a školní bufet. Školu pak můžete opustit přes turnikety bočním východem do Dittrichovy ulice.

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Zobrazit

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 Zobrazit

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min