Pro zájemce o studium

Českoslovanská akademie obchodní je nejstarší obchodní školou v republice s českým vyučovacím jazykem. V současnosti nabízíme zájemců o studium na naší škole následující studijní obory:

Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce

Obchodní akademie (63-41-M/02)


Více informací zde…

Podnikatelský management

Obchodní akademie (63-41-M/02)


Více informací zde…

 

Management v reklamě a umění

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)


Více informací zde…

Podnikání

Podnikání (64-41-L/51)

  • kombinovaná forma vzdělávání
  • dvouleté nástavbové studium pro absolventy s výučním listem ukončené maturitní zkouškou
  • přihláška ke studiu


Více informací zde…

 

 

 

Přestup z jiné střední školy

O přestupu studenta do Českoslovanské akademie obchodní (ČAO) rozhoduje její ředitelka. V rámci tohoto procesu může stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Rozdílová zkouška je zpravidla stanovena v případě, kdy při přestupu dochází ke změně oboru vzdělání. Její obsah a rozsah se odvíjí od hodnocení studenta na vysvědčení a porovnání obsahu a rozsahu vyučovaných předmětů oboru, ve kterém se vzdělává. Uchazeč přestává být studentem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím datu přijetí na ČAO. O přijetí studenta informuje ředitelka ČAO bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž uchazeč přestoupil.

Uchazeč o přestup (v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce) vyplní žádost o přestup, k žádosti doloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy a všech vysvědčení ze střední školy a tuto žádost doručí do kanceláře ČAO. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých studentů i zákonným zástupcem.

 

Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí žáka do vyššího ročníku Českoslovanské akademii obchodní (ČAO) rozhoduje její ředitelka. V rámci tohoto procesu může stanovit přijímací zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení.  Jestliže je uchazeč žákem jiné střední školy, žádá o přestup (viz výše).

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku (v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce) vyplní žádost o přijetí do vyššího ročníku, k žádosti doloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku základní školy a všech vysvědčení ze střední školy a tuto žádost doručí do kanceláře ČAO. V případě, že k rozhodnutí o žádosti bude třeba doložit další doklady, bude k tomu uchazeč vyzván. Žádost musí být vždy podepsána uchazečem, v případě neplnoletých uchazečů i zákonným zástupcem.

 

Den otevřených dveří

Prohlídka školy se uskuteční ve dnech 28. 11. 2018 a 6. 2. 2019 vždy od 15 do 18 hodin. Vašimi průvodci budou možná budoucí spolužáci, kteří vám prozradí vše důležité o tom, jak to u nás chodí, a zároveň vám rádi odpovědí na všechny vaše dotazy. Přímo od vedení školy se dozvíte podstatné informace k přijímacímu řízení, vzdělávacím programům, průběhu výuky, učebním materiálům, školním a mimoškolním aktivitám. Ve vybraných učebnách na vás čekají prezentace výuky anglického jazyka a vybraných ekonomických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Kromě toho zde najdete ukázky ostatních cizích jazyků, které se na naší škole vyučují. Také si můžete prohlédnout moderně vybavené počítačové učebny, ve kterých se budete se moci seznámit s účetním programem POHODA či výukovým programem pro psaní na PC.

Zajímají Vás služby, které svým studentům nabízíme?

Zobrazit

Zajímají Vás služby, které svým studentům nabízíme? Zobrazit

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min