Odborná praxe

Denní forma studia

Žáci 2. a 3. ročníků vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dnů, 6 hodin denně). Praxi si žáci zajišťují sami. Po jejím ukončení vypracovávají žáci Zprávu o odborné praxi. Její součástí je i hodnocení od zaměstnavatele. Formulář hodnocení včetně pokynů pro vypracování zprávy najdete v dokumentech ke stažení.

Pravidla pro hodnocení žáka:

  • nemůže-li žák z objektivních důvodů absolvovat praxi v řádném termínu, musí ji absolvovat v náhradním termínu, nejpozději do konce srpna,
  • žák musí odevzdat zprávu z odborné praxe,
  • neodevzdá-li žák zprávu z praxe ve stanoveném termínu, zůstává neklasifikován z předmětů Ekonomika a podnikání nebo předmětu Finance a daně.

Kombinovaná forma studia

Žáci 2. ročníku vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dní, 6 hodin denně). Praxi si žáci zajišťují sami.

Podrobné informace k organizaci odborné praxe a vypracování zprávy z praxe jsou uvedeny v aplikaci Moodle.

Hledáte dokumenty potřebné k vypracování zprávy z praxe?

Zobrazit

Hledáte dokumenty potřebné k vypracování zprávy z praxe? Zobrazit