Současnost

Českoslovanská akademie obchodní patří mezi nejstarší obchodní akademie s českým vyučovacím jazykem na našem území. ČAO však není jen bohatá historie, v současnosti se svým technickým vybavením, přístupem k výuce a aktivitami se právem řadí mezi moderní střední odborné školy.

Mezi hlavní devizy naší školy patří interaktivní výuka a kvalitní učitelé. Naši studenti se účastní mnoha vzdělávacích a kulturních akcí, exkurzí či odborné praxí, domácích i zahraničních soutěží ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a olympiád.

Mimo to jim nabízíme neustálé příležitosti pro zdokonalování svých znalostí. Mezi nežádanější patří:

  • prohlubování znalostí ve všech šesti vyučovaných cizích jazycích
  • jazyková certifikace
  • veletrhy fiktivních firem
  • státní zkoušky ze psaní klávesnici a korektury textu
  • spolupráce s Radou rodičů při ČAO a Spolkem absolventů ČAO

 

 

 

A tak bychom mohli pokračovat. Zkrátka Českoslovanská akademie obchodní je škola, kde se neustále něco děje.

V Českoslovanské obchodní akademii klademe velký důraz na materiální vybavení. Na škole využíváme nejnovější výpočetní techniku, studenti mají k dispozici pět moderně vybavených počítačových učeben s připojením k internetu. Všechny ostatní místnosti, ve kterých probíhá výuka, jsou opatřeny promítacím plátnem a multimediální technikou, kterou mohou během hodin využívat učitelé i studenti. Ve výčtu nesmíme opomenout speciální učebnu pro chod fiktivních firem a odborné učebny. Od září 2011 poskytujeme všem studentům zdarma po celé budově bezdrátové připojení k internetu přes Wi-Fi.  Studenti mají ve vestibulu školy k dispozici kopírovací přístroj a studovnu s připojením k internetu. Zájemci o literaturu si vyberou v kvalitně vybavené žákovské knihovně.

Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá centrální počítačový systém Bakaláři, ke kterému se mohou ve škole i z klidu domova připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mají celodenní přehled o tom, kdy a jak jejich děti na ČAO studují.

Škola nezapomíná ani na to, že s plným žaludkem se lépe pracuje, takže mají studenti k dispozici nápojové a potravinové automaty. Každý den o velké přestávce dojíždí do školy pekař nabízející ještě teplé a vonící slané i sladké pečivo. Na jednotlivých patrech školy jsou navíc pro studenty umístěny zdarma fontánky na pitnou vodu.

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min