Školská rada

Školská rada se vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Kromě toho schvaluje výroční zprávu o činnosti školy i školní řád, a to včetně jeho změn. Rada také schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy a projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok. Mezi její úkoly patří i navrhovánjí opatření ke zlepšení hospodaření, či projednávání inspekční zprávy České školní inspekce. V neposlední řadě také podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Mezi její pravomoci patří i podání návrhu na odvolání ředitele a vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Školská rada pracuje v tomto složení:

  • předsedkyně školské rady, zástupkyně pedagogických pracovníků školy
  • zástupce pedagogických pracovníků školy
  • zástupce zřizovatele školy (MHMP)
  • zástupce zřizovatele školy (MHMP)
  • zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Pojďte se mnou na malý výlet do minulosti?

Zobrazit

Pojďte se mnou na malý výlet do minulosti? Zobrazit