Projekty EU v rámci "Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání"

Prohloubení kvalifikace pedagogů s cílem posílení kompetencí žáků pro uplatnění na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008126

Termín realizace projektu: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2020

Projekt je realizován v souladu s výzvou č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. Jde o oblast "Osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů", kde jde konkrétně o:vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se 2 variantami, a to zaměřené na osobnostně sociální rozvoj a výchovu k podnikavosti Druhou oblastí, kterou si škola vybrala, je aktivita "Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.