Středoškolská Odborná Činnost 2017 - 39. ročník

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím garantem je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol.

Soutěž má několik úrovní – školní kolo, krajská a celostátní přehlídka.

Žáci samostatně vypracovávají práce z různých oborů, které jsou předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou. Konzultantem vám bude příslušný vyučující předmětu v rámci vámi vybraného oboru. Můžete předem absolvovat seminář „Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce“.


Vybrané obory vhodné pro naše žáky:

 • geografie
 • ochrana a tvorba životního prostředí
 • ekonomika a řízení
 • pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • informatika


Důležité termíny:

 • Seminář „Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce“ - 15. 11. 2016
 • Školní kolo - 8. 3. 2017
 • Termín odevzdání prací - 31. 3. 2017
 • Krajská přehlídka - 24. 4. 2017
 • Celostátní přehlídka - červen 2017


Uplynulé ročníky:


Veškeré informace naleznete na stránkách www.ddmpraha.cz, www.soc.cz, casopis@soc.cz.