2015 - 37. ročník

Vyhlašovatelem Středoškolské odborné činnosti je MŠMT, garantem SOČ je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka S0Č.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol. Žáci samostatně vypracovávají práce z různých soutěžních oborů, které jsou pak předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou hodnotící porotou – nejprve na úrovni školního kola. Práce pak mohou postoupit až do kola celostátního.


Ve školním roce 2014/15 se zapojujeme do 37. ročníku  SOČ

Vybrané soutěžní obory – vhodné pro naše žáky:
(z 18 soutěžních oborů vybráno 8 oborů)

  • Geografie
  • Ochrana životního prostředí
  • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  • Ekonomika a řízení
  • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  • Informatika

 

Školní přehlídka S0Č:                               
18. března 2015 od 14:00 h - učebna 208 - > > > výsledky < < <

 

Seznam soutěžících společně s témataty najdete zde.


Termín odevzdání prací do školního kola:
13. 3. 2015 - nejzazší termín odevzdání soutěžních prací včetně příloh v elektronické a tištěné verzi

... v případě postupu práce do celopražského kola SOČ ...

Termín odevzdání prací:                            
do 27. 3. 2015 nejzazší termín pro odeslání elektronické a doručení  tištěné verze ve dvou vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky na Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 7


Krajská přehlídka SOČ:
duben - 15. 5. 2015

Celostátní přehlídka SOČ:
19. - 21. 6. 2015

 

Uplynulé ročníky:

2014 - 36. ročník

2013 - 35. ročník 

2012 - 34. ročník

 

Veškeré informace o SOČ lze nalézt na www.ddmpraha.cz, resp. www.soc.cz či získat na kontaktu časopis@soc.cz(SOČkař – časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ).