2014 - 36. ročník

Vyhlašovatelem Středoškolské odborné činnosti je MŠMT, garantem SOČ je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka S0Č.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol. Žáci samostatně vypracovávají práce z různých soutěžních oborů, které jsou pak předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou hodnotící porotou – nejprve na úrovni školního kola. Práce pak mohou postoupit až do kola celostátního.

Ve školním roce 2013/14 se zapojujeme do 36. ročníku  SOČ.

Vybrané soutěžní obory – vhodné pro naše žáky:
(z 18 soutěžních oborů vybráno 8 oborů)

  • Geografie
  • Ochrana životního prostředí
  • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  • Ekonomika a řízení
  • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  • Informatika

 

Školní přehlídka S0Č:               19. března 2014 od 14:00 h
Termín odevzdání prací:           do 31. 3. 2014 – Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy,
                                                 Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 7
Krajská přehlídka SOČ:            28. dubna 2014
Celostátní přehlídka SOČ:        červen 2014

 

Veškeré informace o SOČ lze nalézt na www.ddmpraha.cz, resp. www.soc.cz či získat na kontaktu časopis@soc.cz(SOČkař – časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ).