2013 - 35. ročník

Vyhlašovatelem Středoškolské odborné činnosti je MŠMT, garantem SOČ je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka S0Č.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol. Žáci samostatně vypracovávají práce z různých soutěžních oborů, které jsou pak předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou hodnotící porotou – nejprve na úrovni školního kola. Práce pak mohou postoupit až do kola celostátního.

Ve školním roce 2012/13 se zapojujeme do 35. ročníku  SOČ.

Vybrané soutěžní obory – vhodné pro naše žáky:
(z 18 soutěžních oborů vybráno 8 oborů)

 • Geografie
 • Ochrana životního prostředí
 • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 • Ekonomika a řízení
 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Informatika

 

Školní přehlídka S0Č:               20. března 2013
Termín odevzdání prací:           do 29. 3. 2013 – Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy,
                                                 Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 7
Krajská přehlídka SOČ:            29. duben 2013
Celostátní přehlídka SOČ:        13. – 16. 6. 2013 – JCMM Brno

Školní přehlídka

20. března 2013 se na naší škole uskutečnila školní přehlídka 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Žáci 1. až 3. ročníků v oborech Geografie, Společenské obory a Ekonomika.

Výsledková listina

 1. Veselá Markéta - 3. C              Marketingová studie v konkrétní firmě
 2. Aleksič Milan - 2. A                   Hooligans
  Zborníková Veronika - 1. C      Migrace
 3. Sapíková Eliška – 2. A              Psychosomatické poruchy


Veselá Markéta postupuje do celopražského (krajského) kola SOČ – 35. ročník, které se uskuteční 29. dubna 2013


Veškeré informace o SOČ lze nalézt na www.ddmpraha.cz, resp. www.soc.cz či získat na kontaktu časopis@soc.cz (SOČkař – časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ).