2012 - 34. ročník

Vyhlašovatelem Středoškolské odborné činnosti je MŠMT, garantem SOČ je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní přehlídka, okresní přehlídka, krajská přehlídka a celostátní přehlídka S0Č.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol. Žáci samostatně vypracovávají práce z různých soutěžních oborů, které jsou pak předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou hodnotící porotou – nejprve na úrovni školního kola. Práce pak mohou postoupit až do kola celostátního.

Ve školním roce 2011/12 se zapojujeme do 34. ročníku  SOČ.

Vybrané soutěžní obory – vhodné pro naše žáky:
  (z 18 soutěžních oborů vybráno 8 oborů)

 • Geografie
 • Ochrana životního prostředí
 • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 • Ekonomika a řízení
 • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • Informatika


Školní přehlídka S0Č:             21. března 2012
Termín odevzdání prací:         do 30. 3. 2012 – Karlínské Spektrum, DDM hl. m. Prahy,
                                              
Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 7
Okresní přehlídka SOČ:          březen – duben 2012
Krajská přehlídka SOČ:          25. dubna 2012
Celostátní přehlídka SOČ:      15. – 17. června 2012 – Gymnazium Jiřího Ortena
.

Školní přehlídka

21. března 2012 se na naší škole uskutečnila školní přehlídka 34. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Žáci 1. až 3. ročníků v oborech Geologie a geografie, Ekonomika a řízení a Informatika.

Školní hodnotící komise

 • Mgr. Dagmar Blažková
 • Ing. Stanislava Vlachová
 • Ing. Šárka Hermová
 • Mgr. Idlbeková Ivana
 • Ing. Patočka Jan/Ing. Martin Dlabal


Výsledková listina

 1. Rácová Stefanie – 3. B           Burza cenných papírů Praha, a. s.
  Jelínek Jan – 1. C                   Čína a její vliv na současnou ekonomiku světa
 2. Sapíková Eliška – 1. A            Kuba a její ekonomika
 3. Benková Kornélia – 1. B         Textilní průmysl ČR
 4. Daniel di Munno – 2. A           Svobodný internet


Do krajské přehlídky postoupila žákyně Stefanie Rácová s tématem práce Burza cenných papírů Praha, a. s..


Krajská přehlídka

Krajská přehlídka 34. ročníku Středoškolské odborné činnosti za kraj Praha se konala 25. dubna 2012 v prostorách Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy.

Stefanie Rácová se se svou prací umístila na 2. místě v oboru Ekonomika a řízení a postupuje tak do celostátní přehlídky SOČ.

Fotoreport z krajské přehlídky najdete ve školní fotogalerii.


Celostátní přehlídka

Celostátní přehlídka SOČ je prestižní událost, kde proti sobě soutěží žáci, kteří se umístili v krajských přehlídkách SOČ na prvním nebo druhém místě.

Letošní ročník se uskuteční 15. až 17. června v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Stefanii gratulujeme a v ostrém konkurenčním boji jí držíme palce !!!


Veškeré informace o SOČ lze nalézt na www.ddmpraha.cz, resp. www.soc.cz či získat na kontaktu časopis@soc.cz(SOČkař – časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ).