Středoškolská odborná činnost 2019 - 41. ročník

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol.

Soutěž má několik úrovní – školní, krajskou a celostátní přehlídku.

Žáci samostatně vypracovávají práce z různých oborů, které jsou předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou. Konzultantem je příslušný vyučující předmětu v rámci vámi vybraného oboru.


Vybrané obory vhodné pro naše žáky:                               

  • geografie
  • ochrana a tvorba životního prostředí
  • ekonomika a řízení
  • pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  • informatika


Důležité termíny:

     Školní kolo:                                březen 2019
     Termín odevzdání prací:               28. 2. 2019
     Krajská přehlídka:                       duben 2019
     Celostátní přehlídka:                  červen 2019

Zájemci se přihlásí u příslušného vyučujícího podle vybraného oboru
nejpozději do 26. října 2019.