Stravování - obědy

Domov mládeže, Dittrichova 15, Praha 2 - mapa

Cena:  32,- Kč

Výdej: 11:45 - 14:30 (v pátek do 14:00)

Výběr: 2 druhy jídel (jedno je salát )

Platba: je zaveden systém objednávání a vydávání obědů pomocí karet, platí se předem buď v hotovosti, nebo na účet, lze použít i karty pro vstup do budovy školy, příp. zapůjčit kartu oproti záloze 200 Kč. Platbu na účet lze uskutečnit buď jednorázovým příkazem k úhradě, nebo trvalým příkazem (bez prázdnin). Při platbě na účet je třeba zaplatit 6 – 7 dní předem.
Pozn.: Všichni studenti (včetně těch, kteří se již v DM stravovali v minulých letech) musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři od paní Hejnicové.


VOŠ a SPŠPT, Podskalská 10, Praha 2 - mapa

Cena:  32,- Kč

Výdej: 11:45 - 14:45

Výběr: 2 druhy jídel (jedno z jídel je salát), možnost zvolit moučník nebo salát, pět druhů nápojů

Platba: složenkou nebo příkazem. Je třeba přinést potvrzení o studiu. Při objednávání obědů se využívá systém chipových karet. Lze použít buď vlastní kartu, nebo si ji studenti mohou zapůjčit.