Seznam literárních děl žáka k ÚMZ z CJL

Žáci 4. ročníků - maturanti odevzdají vlastní seznam literárních děl vyučujícím českého jazyka a literatury nejpozději do úterý 3. dubna 2018.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro rok 2018.

Postup k vypracování závazného seznamu literárních děl k ÚMZ z CJL:

  • do vytvořené šablony zapište pouze číslo ze seznamu Vámi vybraného titulu,
  • seznam literárních děl k ÚMZ najdete na druhém listě šablony,
  • po vytištění seznamu (1x) nezapomeňte na datum a svůj podpis.