Seznam literárních děl žáka k ÚMZ z CJL

Žáci 4. ročníků - maturanti odevzdají vlastní seznam literárních děl vyučujícím českého jazyka a literatury nejpozději do pátku 29. března 2019. V případě podzimního termínu je termín odevzdání 29. červen do kanceláře školy.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro aktuální školní rok.

Postup k vypracování závazného seznamu literárních děl k ÚMZ z CJL:

  • do vytvořené šablony zapište pouze číslo ze seznamu Vámi vybraného titulu,
  • seznam literárních děl k ÚMZ najdete na druhém listě šablony,
  • po vytištění seznamu (1x) nezapomeňte na datum a svůj podpis.