Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.


Skládá se:

  • ze 2 nebo 3 povinných zkoušek,
  • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou:

  • písemnou,
  • praktické zkoušky,
  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.


Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období

denní studium - OA

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období

denní studium - EP

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období
kombinované studium

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
denní studium - OA

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
denní studium - EP

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
kombinované studium