Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.


Profilové maturitní zkoušky na naší škole se skládají z:

  • 2 povinných zkoušek,
  • 1 až 2 nepovinných zkoušek (podle oboru)Profilové zkoušky se mohou konat formou:

  • písemnou,
  • praktické zkoušky,
  • ústní zkoušky,
  • maturitní práce s obhajobou.


Časové rozmezí zkoušek se řídí platnou vyhláškou. Pro ústní obhajobu maturitní práce stanovila ředitelka školy dobu 15 minut.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Profilovou část vykoná žák úspěšně, pokud uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období

denní studium - OA

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období

denní studium - EP

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním zkušebním období
kombinované studium

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
denní studium - OA

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
denní studium - EP

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
kombinované studium