Opravné zkoušky

Pro absolvování maturitní zkoušky je podmínkou úspěšné vykonání všech povinných zkoušek společné i profilové části MZ.

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl.

V případě komplexních zkoušek koná žák opravnou zkoušku pouze z dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.

Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. V případě neúspěchu z nepovinné zkoušky je na maturitním vysvědčení zaznamenáno z daného předmětu "neuspěl", což neovlivní hodnocení na maturitním vysvědčení.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k podzimnímu termínu do 25. června,
  • k jarnímu termínu do 1. prosince.


Opravné a náhradní didaktické testy a písemné práce se v podzimním termínu konají ve vybraných (spádových) školách. Opravné a náhradní ústní zkoušky koná žák ve škole, kde studoval.