Maturita 2019

Maturita 2019 - podzim

přihlašování k maturitním zkouškám v podzimním termínu probíhá v období od 15. - 25. června 2019 v kabinetě č. 211 u zástupkyně školy.


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

  • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 14. 6. 2019 od 13:00 hodin v Brožíkově síni Staroměstské radnice.


Rozpis slavnostních zahájení ústních maturitních zkoušek


Rozpis praktických maturitních zkoušek konaných 26. 4. 2019


Povolené pomůcky


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek MZ 2019

Rozpis termínů a časů konání písemných prací a didaktických testů při MZ 2019 - jarní termín


Přihlašování k maturitním zkouškám 2019 - jaro

Žáci se přihlašují osobně v druhé polovině listopadu, ale nejpozději do pondělí 3. prosince 2018. Zajišťuje zástupkyně ředitelky školy - kabinet č. 211.

 

Podrobné informace k maturitním zkouškám najdete na www.novamaturita.cz