Maturita 2018


Přihlašování k maturitní zkoušce 2018

Přihlašování žáků k MZ 2018 v jarním termínu musí být dokončeno do 1. prosince 2017, zajišťuje zástupkyně Pohořelá, kabinet 211


Ústní zkoušky společné části MZ - jaro 2018

Denní i kombinované studium: 21. - 25. května 2018


Praktická maturitní zkouška

Termín praktické maturitní zkoušky je 26. dubna 2018 pro všechny třídy denní i kombinované formy studia.


Termíny konání písemných a ústních zkoušek

  • Jarní zkušební období: dne 11. dubna 2018 je termín pro konání písemných prací společné části maturitní zkoušky, ve dnech 2. - 9. května 2018 jsou termíny pro termíny další písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky. Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno do 15. ledna 2018.
  • Podzimní zkušební období: termíny budou včas CERMATem upřesněny.

Obecné informace najdete na stránkách www.novamaturita.cz