Maturita 2018

Maturitní zkouška - podzim 2018 - seznam četby

Žáci, kteří se budou hlásit k ústní maturitní zkoušce z ČJL v podzimním termínu 2018, musí nejpozději do 29. 6. 2018 odevzdat svůj aktuální a podepsaný seznam četby do kanceláře školy.


Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 1. 6. 2017 od 14:00 h v Brožíkově síni Staroměstské radnice.


Maturitní zkouška - podzim 2018 - přihlášky

Přihlášky k maturitním zkouškám v podzimním termínu je nutné podat osobně v době od 15. 6. do 22. 6. 2018 paní zástupkyni Pohořelé (kabinet č. 211).


Ústní zkoušky společné části MZ - jaro 2018

Denní studium: 21. - 24. 5. 2018
Kombinované studium: 24. 5. 2018  

TřídaUčebnaSlavnostní zahájeníKonecHarmonogram
den  čas  
4. A30221. 5. 20187:3023. 5. 2018harmonogram 4. A
4. B20821. 5. 20188:0524. 5. 2018harmonogram 4. B
4. C20321. 5. 20188:0523. 5. 2018harmonogram 4. C
2. K30224. 5. 20188:0524. 5. 2018harmonogram 2. K

Všichni žáci se sejdou nejpozději 5 minut před slavnostním zahájením před příslušnou učebnou a budou se řídit pokyny třídního učitele.

Přípravné/odkládací učebny pro maturanty jsou pro třídy 4. B a 4. C v učebně 209 a pro třídy 4. A a 2. K v učebně 303.


Termíny konání písemných a ústních zkoušek

  • Písemné zkoušky: 2. - 4. května 2018
  • ústní zkoušky: 21. - 25. května 2018
  • podrobný přehled termínů najdete zde


Praktická maturitní zkouška

Termín praktické maturitní zkoušky je 26. dubna 2018 pro všechny třídy denní i kombinované formy studia. Harmonogram praktické maturitní zkoušky pro studenty denní i kombinované formy studia najdete zde.


Přihlašování k maturitní zkoušce 2018

Přihlašování žáků k MZ 2018 v jarním termínu musí být dokončeno do 1. prosince 2017, zajišťuje zástupkyně Pohořelá, kabinet 211

 

Obecné informace najdete na stránkách www.novamaturita.cz