Maturita v kapse, a co dál?

Českoslovanská akademie obchodní je střední odbornou školou, která poskytuje svým žákům úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a připravuje své absolventy nejen pro výkon odborných činností v praxi, ale samozřejmě také pro studium na vysokých školách. Ve spolupráci s portálem VysokéŠkoly.cz jsme pro ně připravili informační web, díky němuž se mohou rychleji zorientovat v záplavě informací o vysokoškolském studiu, dozví se, o které obory je právě největší zájem, jak řešit otázky spojené s přijímacím řízením, jak si poradit se SCIO testy či jaké šance na uplatnění má absolvent té či oné vysoké školy.

Přejeme všem našim absolventům, aby se nejen dostali na svou vysněnou vysokou školu, ale studium na ní i úspěšně dokončili a na trhu práce nalezli pracovní pozici odpovídající jejich představám!