Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Českoslovanská akademie obchodní nabízí pro školní rok 2018/2019 vzdělávání v denní formě studia a ve formě studia při zaměstnání.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. března 2018.


Termíny jednotných přijímacích zkoušek z Českého jazyka a literatury a Matematiky:

1. řádný termín: 12. dubna 2018
2. řádný termín: 16. dubna 2018

1. náhradní termín: 10. května 2018
2. náhradní termín: 11. května 2018

 
Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMATu.

 

Denní forma vzděláváníVzdělávání při zaměstnání

Denní forma vzdělávání

Vzdělávání při zaměstnání