Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Českoslovanská akademie obchodní nabízí pro školní rok 2018/2019 vzdělávání v denní formě studia a ve formě studia při zaměstnání. 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 bylo ukončeno.


 

Denní forma vzděláváníVzdělávání při zaměstnání

Denní forma vzdělávání

Vzdělávání při zaměstnání

  

 

  Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMATu.