Vodácký kurz - Berounka 2016

Termín: 17. - 24. června 2016

Místo: Berounka

Přihlášky: nejpozději do 22. dubna 2016. Přihláška musí být potvrzená zákonným zástupcem, současně se zálohou 1000,00 Kč.

Cena: 2000,00 Kč - v ceně je započítáno půjčovné lodí a pádel, instruktor, doprava bagáže během vody, cesta tam a zpět a podle aktuálních cen některé z kempů. Protože ceny kempů nelze zcela přesně předvídat, je nutné mít s sebou finanční rezervu. Do ceny není započítáno jídlo.

Platba: hotově do kanceláře, nebo na účet č.: 2001900018/6000. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru ddmmyyyy (např. 23.březen 1997 – 23031997). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu.

Organizace: odjezd z  Prahy v  pátek odpoledne podle platného jízdního řádu (bude upřesněno na organizační schůzce před odjezdem). Příjezd do Chrástu, přenocování, v sobotu ráno rozježdění na klidné vodě, základy ovládání lodě na klidné vodě a v proudu.

Součástí vodáckého putování bude i návštěva historických městeček a hradů jako je Krašov, Týřov, Křivoklát, muzeum Oty Pavla nebo J. Barranda.

Návrat v pátek 26. června kolem 18 hodiny odpolední na Hlavní nádraží.

Při odřeknutí zájezdu 4 týdny před začátkem se počítá storno 10%
2 týdny před začátkem 20%!!

Dokumenty ke stažení: