Řím 2015

Všechny cesty vedou do Říma ..…
Omnes viae Romam ducunt

Cestování je život.
(H. Ch. Andersen)


Českoslovanská akademie obchodní pořádá ve spolupráci s CK PRO TRAVEL CK, s.r.o.
Prokopova 23, 301 00 Plzeň pro studenty poznávací zájezd do Říma

24. 6. – 29. 6. 2015
6 300Kč/40 osob -- 6 800Kč/35 osob -- 7 500Kč/30 osob

registrace na zájezd zde viz pokyny níže na této stránce - pozorně čtěte !!!
 

obrazky


Ubytování: hotel Park Hotel Villa Maria v Pavona di Albano s polopenzí, vlastní sociální příslušenství
http://www.villamariaparkhotel.it/index.php


Doprava: zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů


Vstupné:
                                                           cca 30 €
     bazilika sv. Petra zdarma, kupole                         5 €
     Vatikán (galerie a Sixtinská kaple)                       8 €
     Forum Romanum, Colosseum a Pallatinum        7,5 €
Studenti do 18 let vstupy zdarma


Rozpis úhrad:       záloha:       3 100 Kč          splatnost: 21.11.2014
                          doplatek:       3 200 Kč          splatnost: 22.05.2015

 
Zájemci, přihlaste se u prof. Býmové do 5. 11. 2014!!!Účastníci zájezdu se sami registrují dle následujících pokynů přímo u CK viz níže:

Řím – za cézarem a papežem
Českoslovanská OA, Praha 2
24.-29.6.2015
zájezd č. 452-6099

rezervace.protravel.cz
nejprve je nutné se zaregistrovat, při registraci si zvolíte své přihlašovací údaje
 


 
Program zájezdu

1. DEN: ODJEZD Z ČR
Odjezd v poledních hodinách od budovy školy, noční přejezd do Itálie s potřebnými zastávkami.

2. DEN: ŘÍM – VATIKÁNSKÁ MUZEA, SIXTINSKÁ KAPLE
V ranních hodinách příjezd do Říma - hlavního města Itálie. Návštěva papežského státu Vatikán, prohlídka složitého komplexu Vatikánských muzeí včetně Sixtinské kaple, krátký přesun na světoznámé náměstí Piazza San Pietro připomínající svým sloupovím otevřenou náruč Ježíše Krista, návštěva chrámu Basilica di San Pietro in Vaticano (možnost výstupu na kopuli). Odpolední procházka k řece Tibeře a pevnosti Castel Sant'Angelo (Andělský hrad) původně vybudované římským císařem Hadriánem jako rodinné mauzoleum. V podvečer odjezd na ubytování.

3. DEN: TIVOLI, LIDO DI OSTIA
Po snídani odjezd do Tivoli – dřívějšího populárního letoviska Římanů, letního sídla mnoha císařů a nynější památky UNESCO, která je půvabně rozložená v krásné přírodě na kopci východně od Říma. Prohlídka honosné rezidence Villa d´Este a jejích terasovitých zahrad s nepřeberným množstvím vodotrysků, fontán a půvabných zákoutí. Krátký přesun ke gigantickému komplexu tzv. Hadriánovy vily, který sloužil jako separované město pro římskou smetánku toužící po venkovské idyle a úniku z přelidněného Říma. Odpoledne relaxace u moře v přímořském letovisku Lido di Ostia, v případě pěkného počasí možnost vykoupání. Odjezd na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: ŘÍM - KOLOSEUM, FORUM ROMANUM, KAPITOL, PANTHEON, FONTANA DI TREVI, PIAZZA DI SPAGNA
Po snídani pokračování v prohlídce Říma. Prohlídka nejvýznamnějších památek - nenápadný kostel San Pietro in Vincoli uchovávající sochu Mojžíše od Michelangela či řetězy, kterými byl údajně spoután svatý Petr v jeruzalémském žaláři, největší amfiteátr Římské říše Koloseum, centrum politického dění Forum Romanum, symbol moci starověkého Říma Kapitol, památník Vit. Emanuele II, kostel Santa Maria Sopra Minerva. Procházka po Via dei Fori Imperiali, která byla vystavěna na příkaz Benita Mussoliniho v letech 1924-1932 pod názvem Via dell´Impero. Pěší přesun k jednomu z nejvýznamnějších římských svatostánků Pantheon, náměstí Piazza Navona, křišťálová hladina kašny Fontana di Trevi, Španělské schody na náměstí Piazza di Spagna. Volný čas - možnost návštěvy Baru Pompi, podle Římanů místa s nejlepším tiramisu v Itálii (několik příchutí v závislosti na ročním období) nacházejícího se nedaleko Piazza di Spagna. Večerní Řím, poté odjezd na ubytování jako minulou noc.

5. DEN: FORO ITALICO, EUR
Po snídani odjezd do Říma do olympijského areálu Foro Italico, vystavěného jako sportovní areál Foro Mussolini v letech 1928-1938 a nacházejícího se na severozápadním okraji města. Areál byl vybrán jako dějiště Letních olympijských her v roce 1960. Procházka areálem, jehož součástí je hlavní stadion Stadio Olimpico, dále menší Stadio dei Marmi, plavecký nebo třeba tenisový areál. Foro Italico je příznačným projevem Mussoliniho fašistické architektury a odkazuje na slavnou římskou minulost. Přejezd do centra města, volný čas. Na závěr přejezd do rezidenční administrativní oblasti Říma přezdívané EUR, prohlídka výdobytků fašistické architektury Benita Mussoliniho - Palazzo della Civiltà Italiana přezdívaný též právem Colosseo Quadrato a kongresového centra a výstavní haly Palazzo dei Congressi Dell'Eur. Ve večerních hodinách odjezd z Říma zpět do České republiky s potřebnými zastávkami.
 
6. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
- 3x ubytování s polopenzí ve 3* hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích se soc. příslušenstvím
- služby průvodce po celou dobu zájezdu
- turistická daň
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů, jízda příměstským vlakem a metrem: cca 30-40 €

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PRO TRAVEL CK, s. r. o.